Szczególnie Polecane Atrakcje

Dymarki

Dymarki

Dymarki Świętokrzyskie są coroczna impreza plenerowa organizowana w Nowej Słupi. Cała wystawa i pokaz wytopu żelaza odbywa się za oddającym atmosfera tamtych czasów ogrodzeniem.

Questing - odkryj tajemnice

Przeżyj wspaniałą przygodę odkrywając tajemnice starożytnych Hutników. Quest po starożytnej osadzie odkryje przed uczestnikami historie i tajemnice naszych ziem.

Spływy kajakowe

55952962ca07c_o

Najlepsze spływy kajakowe w południowej Polsce! Spływy organizowane są głównie Białą i Czarną Nidą, pięknymi rzekami Ziemi Świętokrzyskiej, a także na Pilicy.

Muzeum minerałów i skamieniałości

Wystawa wprowadza zwiedzających nie posiadających wiedzy fachowej w  fascynującą zagadkę przyrody, jaką jest świat minerałów.  Stworzone przez naturę kryształy zadziwiają doskonałością form.

Historia Gór

p1050644

Zamki